Rzeczoznawca majątkowy mgr inż. Jan Nosal

 uprawnienia nr 1859 01

Należę do nielicznej grupy rzeczoznawców majątkowych w kraju o najwyższych kwalifikacjach pracujących zawodowo wpisanych przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych na listę ekspertów w: Ministerstwie Sprawiedliwości, Ministerstwie Finansów, Skarbu Państwa, Samorządzie Komorników, Stowarzyszeniu Syndyków.

    Oferuję następujące usługi:
  • wycena nieruchomości
  • wycena przedsiębiorstw i jego zorganizowanych części
  • wycena gruntu, budynków
  • wycena praw związanych z nieruchomościami
  • wycena projektów inwestycyjnych
  • opinie, ekspertyzy i analizy dla celów informacyjnych
  • opinie w sprawie zaliczenia urządzeń i instalacji do części składowycho budynków oraz wyidrębnienie z wartości księgowej tych urządzeń, wartości ich części nie podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości

Informacje

02

Należę do nielicznej grupy rzeczoznawców majątkowych w kraju o najwyższych kwalifikacjach pracujących zawodowo wpisanych przez Polską Federację Stowarzyszń Rzeczoznawców Majątkowych na listę ekspertów w: Ministerstwie Sprawiedliwości, Finansów, Skarbu Państwa, samorządzie komorników, stowarzyszeniu syndyków.

Kontakt

Mediana Jan Nosal
ul.Akacjowa 23, Mojęcice
56-100 Wołów
tel./fax 71 389 64 29
GSM 601 55 10 69
E-mail: mediana@mediana.pl